Prawo o notariacie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000164

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000237

Przeglądarka elektronicznych ksiąg wieczystych

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Izba Notarialna w Szczecinie

http://szczecin.notariat.info.pl/

Krajowa Rada Notarialna

http://www.krn.org.pl/

 


Ministerstwo Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

http://www.szczecin.sa.gov.pl/

Sąd Okręgowy w Szczecinie

http://www.szczecin.so.gov.pl/

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum

http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/bip2/

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

http://www.szczecin-pz.sr.gov.pl/bip2/

Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp